RTI Radio Taiwan International

เลาะรั้ว ครัวไต้หวัน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันสัปดาห์นี้ของนำเสนอเรื่องราวความอร่อยของนมโอ๊ต (oat milk) หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า 燕麥奶 (เยี่ยนม่ายหน่าย) นม...