RTI Radio Taiwan International

เลาะรั้ว ครัวไต้หวัน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไต้หวันผ่านคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า กับไปรับประทานอา...