RTI Radio Taiwan International

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

1. ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานอินโดนีเซียอีกครั้งเป็นชาติแรก หลังรัฐบาลอินโดนีเซียรับประกันให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันโรคเต็มที่    &nb...