RTI Radio Taiwan International

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

1. มาแล้ว! หลังระงับร่วมปี แรงงานอินโดนีเซียชุดแรก 7 คนเดินทางถึงไต้หวัน แรงงานไทยได้รับอนุญาตพิเศษกว่า 400 คนเดินทางเข้าไต้หวันก่อนต้นธันวาคม ส่วนการ...