RTI Radio Taiwan International

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

1. ไต้หวันจะให้นายจ้างซื้อประกันโควิดวงเงิน 500,000 เหรียญ หลังแบกรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างชาติมาใหม่และติดเชื้อจากประเทศต้นทางแล้วกว่า 500 คน ร่วม ...