กระแสประชาธิปไตย รัฐสภาสหรัฐฯ หนุนสำนักงานผู้แทนไต้หวันเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสม

  • 05 October, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สส. พรรคดีพีพี ร่วมกันเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาณาเขตดินแดนที่ไต้หวันครอบคลุมถึง ปัดไม่เกี่ยวแยกไต้หวันเป็นเอกราช

๑. คณะทำงาน China Task Force พรรครีพับลิกัน หนุนสำนักงานผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานผู้แทนไต้หวัน 

     คณะทำงาน China Task Force ที่ประกอบขึ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครีพับลิกันจำนวน 15 คน ได้เปิดแถลงข่าววันสุดท้ัายของเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ประกาศรายงานนโยบายที่พวกตนศึกษา โดยระบุเกี่ยวกับการที่จีนกำลังเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในระยะยาวของสหรัฐฯ มากขึ้นเป็นลำดับ และระบุว่า ไต้หวันเป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตยภายใต้เงาทะมึนของจีน เป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะสนับสนุนให้ไต้หวันมีความสามารถในการป้องกันตนเองรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายแนวความคิดในการป้องกันประเทศ (ODC) 

     นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังได้เสนอแนะให้สหรัฐฯ เปิดการเจรจาทางการค้ากับไต้หวัน รวมทั้งควรเห็นชอบให้สำนักงานไต้หวันในสหรัฐฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานผู้แทนไต้หวัน ในขณะที่รัฐสภาก็ควรเร่งพิจารณาอนุมัติกฎหมาย "หลักประกันไต้หวัน" "กฎหมายอธิปไตยไต้หวันเชิงสัญญลักษณ์" และ "กฎหมาายทุนการศึกษาไต้หวัน" 

     นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ได้แสดงความขอบคุณต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ทุกท่านที่สนับสนุนไต้หวัน ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลไต้หวันจะเร่งประสานงานกับฝ่ายสหรัฐฯ อย่างกระตือรือร้น 

๒. เครื่องบินรบจีนก่อกวนไต้หวันถี่และบ่อยครั้ง ทำฝูงบินรบไต้หวันต้องบินขึ้นสกัดเพิ่มขึ้นถึง 20% 

     ในช่วงตลอดเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เครื่องบินรบ และเรือรบจีนได้ก่อกวนไต้หวันบ่อยครั้งและถี่มากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้ฝูงบินรบไต้หวันต้องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อสกัดและติดตามความเคลื่อนไหว เพิ่มมากขึ้นถึง 20% จากในยามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของเดือนยิ่งถี่มากขึ้น แถมด้วยการล้ำเข้าเขตแสดงตน และล้ำแนวกึ่งกลางไต้หวันหลายครั้ง เข้าใกล้ไต้หวันมากขึ้นเป็นลำดับ แม้กลาโหมไต้หวันจะได้แสดงท่าทีแข็งกร้าว แต่จีนก็ยังคงดื้อด้านก่อกวนไต้หวันไม่ขาดสาย 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง