ไต้หวันไฮเทค - 2020-10-06

  • 06 October, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันส่งเสริมพลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน

ไต้หวันไฮเทค  -06 ต.ค. 63-  พลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน คอมเพรสเซอร์ประหยัดพลังงาน

ปลายเดือนกันยายนที่ผ่าน ในงานแสดงสินค้านวัตกรรม Taiwan Innotech Expo 2020 จัดที่อาคารแสดงสินค้าไทเปเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในกรุงไทเป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของไต้หวัน (ITRI) จัดแสดงผลสำเร็จเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนการนำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนด้านการพัฒนายั่งยืนในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจประการหนึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกทำให้อุณภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น แต่การใช้เครื่องปรับอากาศสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามาก เพราะฉะนั้น ITRI ของไต้หวันจึงได้ออกแบบคอมเพรสเซอร์ที่สามารถประหยัดกระแสไฟฟ้าได้

เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบน้ำเย็นมีสัดส่วนมากถึง 50% การใช้คอมเพรสเซอร์เพื่อผลิตน้ำเย็นออกมาเพื่อนำไปใช้ในการลดอุณหภูมิในอาคารต้องสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามาก กรมพลังงานกระทรวงเศรษฐการของไต้หวันจึงได้ร่วมมือกับ ITRI ทำการวิจัยพัฒนาคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ระบบ Active Magnetic Bearing เป็นคอมเพรสเซอร์หรือชิลเลอร์ที่ใช้แบริ่งแม่เหล็ก มีจุดเด่นทั้งหมด 6 ประการคือ ไม่มีการใช้น้ำมันในการหล่อลื่น, การทำงานเงียบสงบ, แรงสั่นสะเทือนต่ำ, ควบคุมระยะไกลได้(มีรีโมทคอนโทรล), น้ำหนักเบามีขนาดกะทัดรัด คอมเพรสเซอร์ที่พัฒนาขึ้นประหยัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์ในแบบดั้งเดิม

เทคโนโลยีทางด้านนี้แต่เดิมจะเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ในยุโรปที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพื่อการผลิต ปัจจุบันไต้หวันสามารถที่จะพัฒนาด้วยตนเองขึ้นมาได้ ในอนาคตจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบุกตลาดโลกเครื่องทำความเย็นแบบน้ำหล่อเย็น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง