มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-10-12

  • 12 October, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  12 ต.ค. 63-มีต้นไม้ก่อน?หรือมีศาลเจ้าที่ก่อน? ศาลเจ้าที่ตำบลเปยโถวเมืองจางฮั่ว มีต้นไทรใหญ่โอบล้อมแทบมองไม่เห็นศาลเจ้าที่

        เจ้าที่ภาษาจีนเรียกว่า ถู่ตี้กง(土地公) ภาษาจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่า “ตี่จู๋เอี้ย” มีชื่อนามเต็มว่า ฝูเต๋อเจิ้งเสิน(福德正神) เป็นเทพหรือเซียนองค์หนึ่งที่ชาวบ้านทั่วไปในไต้หวันพากันนับถืออย่างยิ่ง ความเชื่อในเรื่องเจ้าที่นี้มีมาตั้งแต่นานนม ชาวจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบไหว้เจ้าที่เพื่อขอพรให้ชีวิตที่มีความสุขยืนยาว และเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเทพประธานทรัพย์สินเงินทอง หรือแม้แต่เรื่องราวความตายก็ยังขอให้เจ้าที่ช่วยเหลือ ถ้าเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ปัจจุบัน เจ้าที่ก็คล้ายๆ กับลุงกำนันที่ช่วยเหลือลูกบ้านจัดการหน้าที่บางอย่าง จึงกล่าวได้ว่า เจ้าที่หรือถู่ตี้กง เป็นเทพที่ทำงานหนัก

      และเชื่อว่าในหนึ่งปี เจ้าที่จะมีวันคล้ายวันเกิดถึง 3 ครั้ง จากการบันทึกของคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเจ้าที่《福德正神真經》ที่มีการเล่าในหมู่ประชาชนระบุ วันคล้ายวันเกิดของเจ้าที่ครั้งแรกก็คือวันที่ 2 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นวันที่เจ้าที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพ และในวันนี้ในหมู่ประชาชนก็จะเตรียมสิ่งที่มากมายเซ่นไหว้เจ้าที่กัน ส่วนวันคล้ายวันเกิดครั้งที่ 2 คือ วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีนซึ่งก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเอง อันนี้ก็มีการบันทึกใน《福德正神真經》ด้วย และในสมัยโบราณในวันนี้ก็ยังถือเป็นวันที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย เพื่อเป็นการขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจะทำการเซ่นไหว้เจ้าที่อย่างเอิกเกริก และวันคล้ายวันเกิดของเจ้าที่ครั้งที่ 3 ก็คือวันที่ 16 เดือน 12 ตามปฏิทินจีน ซึ่งก็คือเหว่ยหยา สำหรับในวันนี้ชาวบ้านก็จะนำสิ่งของมาเซ่นไหว้เจ้าที่ ขอบคุณเจ้าที่ที่คอบคุ้มครองตลอดทั้งปีที่ผ่านมาให้มีความอุดมสมบูรณ์

    ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ในไต้หวัน ศาลเจ้าต่างๆ ที่เซ่นไหว้เจ้าที่ก็จะมีผู้คนนำสิ่งของไปขอพรเจ้าที่ไม่น้อย รายการในครั้งนี้เรามีศาลเจ้าที่เล็กๆที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเหอซิง ตำบลเปยโถว ของเมืองจางฮั่วมาเล่าสู่กันฟัง ลักษณะของศาลเจ้าที่หมู่บ้านเหอซิงตำบลเปยโถวเล็กนิดเดียว เป็นศาลเจ้าที่ที่มีลักษณะแบบดั้งเดิมตามเทือกสวนไร่นา ช่วยคุ้มครองคนในพื้นที่ คุ้มครองให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากศาลเจ้าไหว้เจ้าที่ของที่นี่แปลกมากก็คือ มีต้นไทรต้นใหญ่โอบล้อมศาลเจ้าเจ้าที่ เลยมีคนอยากรู้ว่า จริงๆ แล้วระหว่างต้นไทรกับศาลเจ้าที่ ใครเกิดขึ้นก่อน? ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ที่นี่บอกว่า มีศาลเจ้าที่ก่อน แต่ว่าต่อมามีนกบินมาที่ศาลเจ้าที่แล้วถ่ายมูลไว้ที่หลังศาลเจ้าที่ และมูลของนกนั้นก็มีเมล็ดของต้นไทรอยู่ด้วย เมื่อเมล็ดต้นไทรตกสู่พื้นจากนั้นงอกเป็นต้นและค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสภาพที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง...

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง