ไต้หวันไฮเทค - 2020-10-13

  • 13 October, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
กรุงไทเปเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งรถเมล์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ไต้หวันไฮเทค  -13 ต.ค. 63-  กรุงไทเปเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งรถเมล์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

รถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ วันที่ 28 กันยายน รถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติของกรุงไทเป ที่ร่วมมือกับแม่ขายโทรศัพท์มือถือ ฟาร์ อิสต์ โทน เปิดให้ประชาชน จองเพื่อทดลองนั่งฟรี

หลังจากที่แม่ข่ายโทรศัพท์มือถือ 3 ค่ายใหญ่ ในไต้หวันเปิดให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมผ่านมาเกินกว่า 100 แล้ว ได้มีการประยุกต์ใช้งาน เรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรอัจฉริยะ

           ในส่วนของรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติแม่ข่ายโทรศัพท์รายสำคัญในไต้หวันทั้ง 3 ราย ได้แก่ จงหัว เทเลคอม, ฟาร์ อิสต์โทน, ไต้หวัน โมบาย ต่างเปิดตัวการทดลองรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างไม่ยอมน้อยหน้ากัน

บริษัท จงหัว เทเลคอม ทดลองระบบ 5G ที่ภูเขาหู่โถวซัน (虎頭山) ทดลองเครือข่าย 5G ช่วยเหลือผู้พัฒนาระบบเทเลเมติกส์ และทดสอบการใช้งานโลกเสมือนจริง AR/VR และยังได้ร่วมมือกับบริษัท Kingwaytek Technology Co (勤崴國際) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายแรกของไต้หวันที่ได้รับใบอนุญาตรถบัสขับขี่อัตโนมัติ

 Taiwan Mobile นั้นร่วมมือกับบริษัทฟอร์โมซ่าพลาสติก ให้บริการรถบัสของบริษัทฯ  เป็นการทดลองระบบรถบัสขับขี่อัตโนมัติ 5G เช่นกัน สองฝ่ายยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ AI กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และเทคโนโลยีหมิงจื่อ (明志科大) ทำการวิจัยพัฒนาและได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีวิศวกรรมหลายรายการ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับบริษัท Nokia ในเรื่องของเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ CV2X เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของรถขับขี่อัตโนมัติในระบบ 5G เช่นกัน

สำหรับ Far East Tone ร่วมมือกับ กรุงไทเป ทดลองรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติเปิดให้ประชาชน นัดหมายเพื่อทดลองนั่งฟรี นับเป็นรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติในไต้หวันที่ระยะทางยาวที่สุด จากถนนซินอี้ ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 5 วิ่งผ่านอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สวนสาธารณะต้าอัน ศูนย์ประชุมนานาชาติไทเป ระยะทางรวม 13.7 กิโลเมตร ซึ่งวิ่งทดลองในช่วงกลางดึกจนถึงรุ่งเช้า

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง