:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2564

  • 07 February, 2021
ฮอตฮิตติดดาว

     ชาวต่างชาติฮิตซื้อบ้านในไต้หวันแถวไหนมากที่สุด? ชาวต่างชาติในไต้หวันนิยมซื้ออสังหาฯ ในนครนิวไทเป เขตตั้นสุ่ยและเขตหลินโข่วเป็นที่นิยมมากที่สุด

     จากสถิติของกรมที่ดิน นครนิวไทเป พบว่า เมื่อปีที่แล้วชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนครนิวไทเป 259 คน รวมอสังหาริมทรัพย์  459 แห่ง จำนวนดังกล่าวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดแต่อย่างใด เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเกือบ 30% โดยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตตั้นสุ่ยและเขตหลินโข่วมากที่สุด ในแง่ของสัญชาติ คนฮ่องกงมีสัดส่วนมากที่สุด 45% ตามด้วยอันดับสอง มาเลเซีย ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยในสองเขตนี้ผู้คนค่อนข้างรับได้ และบ้านก็ค่อนข้างใหม่ ประกอบกับสภาพถนนหนทางที่เรียบร้อย ในพื้นที่โซนปรับปรุงใหม่ จึงเป็นปัจจัยดึงดูดชาวต่างชาติให้มาซื้อบ้าน

     เมื่อปีที่แล้ว ชาวต่างชาติซื้อที่ดิน 251 แห่ง และอาคาร 208 แห่งในนครนิวไทเป เทียบกับปีก่อนหน้า มีการซื้อที่ดิน 242 แห่ง และอาคาร 218 แห่ง  จำนวนชาวต่างชาติเท่ากัน  259 คน จากการวิเคราะห์พบว่าเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของชาวต่างชาติ ซื้อบ้านไว้พักอาศัยเนื่องจากการทำงานและการศึกษา รองลงมา  27% ซื้อบ้านเพราะการแต่งงาน ส่วนที่เหลือซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้อไว้เพื่อเป็นมรดก ในบรรดาเขตการปกครอง 29 เขต เมื่อปีที่แล้วเขตตั้นสุ่ยมีผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 92 คน และเขตหลินโข่วมี 33 คน ติดอยู่ในสองอันดับแรก

     สวี่ไฉเหริน (許才仁) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดิน เขตตั้นสุ่ย เปิดเผยว่า ปีที่แล้วมีชาวฮ่องกง 37 คนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตตั้นสุ่ย รองลงมา ชาวอเมริกัน และชาวญี่ปุ่น ซื้ออสังหาในพื้นที่ชุมชนตั้นไห่นิวทาวน์ (淡海新市鎮) เฟสแรกมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อไว้อยู่เอง และสำหรับอาศัยไป-กลับเดินทางไปทำงานที่อื่น  ด้านสำนักงานที่ดิน เขตซินจวงบริษัท เปิดเผยว่า ปีที่แล้วมีชาวฮ่องกง 15 คนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตหลินโข่ว รองลงมาคือชาวมาเลเซียและชาวอเมริกัน ซึ่งส่วนใหญ่ซื้ออสังหาฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนปรับปรุงใหม่ระหว่างรถไฟฟ้าสายสนามบินสถานีหลินโข่ว และโรงพยาบาลฉางเกิงเมมโมเรียล (Chang Gung Memorial Hospital)

ภูมิทัศน์ผังเมืองเขตตั้นสุ่ย

     จากการวิเคราะห์ของกรมที่ดิน นครนิวไทเป สาเหตุที่ชาวต่างชาติเลือกซื้ออสังหาฯ ในเขตตั้นสุ่ยฮอตฮิตที่สุด เนื่องจากตั้นสุ่ยมีรถไฟฟ้า เป็นระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว และมีโครงการก่อสร้างคมนาคมที่สะดวกในอนาคตหลายอย่าง เช่น สะพานตั้นเจียง ที่ทอดข้ามระหว่างตั้นสุ่ยกับปาหลี่ ซึ่งมีฟังก์ชันเหมาะแก่การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์ และวิวริมแม่น้ำที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศค่อนข้างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชาวต่างชาติมาก

ภูมิทัศน์ผังเมืองเขตหลินโข่ว

     ส่วนเขตหลินโข่วเป็นที่นิยม เนื่องจากใกล้รถไฟฟ้าสายสนามบินสถานี  A9, ห้างสรรพสินค้ามิตซุยเอาท์เล็ท, อุทยานสร้างสรรค์และความบันเทิงหลินโข่วอินเตอร์เนชันแนลมีเดียพาร์ค, โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ ห้อมล้อมด้วยสำหรับการใช้ชีวิตที่ครบทุกด้าน ดึงดูดความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นและชาวต่างชาติในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในแถบนั้น

     นอกจากนี้ ฮ่องกง มาเลเซีย และไต้หวัน มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน สามารถภาษาจีนกลางสามารถสื่อสารกันได้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและการใช้ชีวิตค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ดังนั้นสัดส่วนที่ชาวต่างชาติจากประเทศเหล่านี้มาซื้อบ้านในไต้หวันจึงค่อนข้างสูง

     สวีเจียซิน (徐佳馨) ผู้จัดการอาวุโสของสถาบันวางแผนและวิจัยอสังหาริมทรัพย์ของ H&B Business group กล่าวว่า จุดเด่นของเขตตั้นสุ่ย และเขตหลินโข่ว คือราคาที่อยู่อาศัยอยู่ในเรทที่ผู้คนรับได้ และบ้านส่วนใหญ่ค่อนข้างใหม่ นอกจากนี้ ถนนในพื้นที่โซนปรับปรุงใหม่ สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับชาวต่างชาติแล้ว จึงรู้สึกว่าแถบนั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การใช้ชีวิต  กลายเป็นกระแสฮอตฮิตของชาวต่างชาติในการซื้อบ้าน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการประชากรในเขตตั้นสุ่ย และเขตหลินโข่วมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาที่อยู่อาศัยจึงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของอสังหาฯ ในเขตตั้นสุ่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 250,000 เหรียญไต้หวันต่อผิงและราคาอสังหาฯ ในเขตหลินโข่วอยู่ที่ 300,000 เหรียญไต้หวันต่อผิง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง