:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2564

  • 18 July, 2021
ฮอตฮิตติดดาว
ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2564

    สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาวอัปเดตสถานการณ์โควิดและวัคซีนในไต้หวัน กระแสความนิยมในการซื้อประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ประกันภัยวัคซีน) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

    ช่วงนี้ไต้หวันมีข่าวที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมา เมื่อวานวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 12 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 8 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ 1 ราย ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดเหลือตัวเลขหลักเดียว นับตั้งแต่มีการระบาดระลอกนี้ และไต้หวันก็ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอยู่ในระดับ 3 มาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ขยายระยะเวลาไปเรื่อยลากยาวไปจนถึงวันที่ 26 ก.ค. เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน แต่ก็ถือว่าความพยายามของรัฐและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเกิดสัมฤทธิ์ผล

    อัปเดตสถานการณ์วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 18 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 15 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ 4 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 768 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 15,408 ราย

     ผู้ป่วยภายในประเทศวันนี้ 15 ราย (ในจำนวนนี้ 6 ราย ตรวจเชื้อพบผลบวกระหว่างแยกกักตัวในที่พักอาศัยหรือตรวจเชื้อหลังครบกำหนดกักตัว) เป็นเพศชาย 9 ราย เพศหญิง 6 ราย อายุระหว่าง 20-90 กว่าปี เริ่มมีอาการแรกสุดระหว่างวันที่ 10-17 ก.ค. อาศัยในนครนิวไทเปมากที่สุด 7 ราย รองลงมาคือ กรุงไทเป 5 ราย นครเถาหยวน 3 ราย ในจำนวนนี้ ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อ 9 ราย, หาความเชื่อมโยงไม่ได้ 6 ราย  กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนโรค

     สำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้ 4 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุระหว่าง 40-80 กว่าปี เริ่มมีอาการป่วยครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-13 มิ.ย. เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่ 3-16 มิ.ย. เสียชีวิตระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค.

     สถิติผู้ป่วยยืนยันที่อาการหายดีออกจากการกักตัวแล้วระหว่างวันที่ 11 พ.ค.-16 ก.ค. มีจำนวน 12,243 ราย จากจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 14,180 ราย คิดเป็นสัดส่วน 86.3%

     สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไต้หวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนประจำวันรวม 280,006 ราย แบ่งเป็นวัคซีน AstraZeneca 201,312 ราย (ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ฉีดเข็มแรก 190,853 ราย ผู้ที่ฉีดเข็มที่สอง 10,459 ราย) ส่วนวัคซีน Moderna ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนประจำวันรวม 78,694 ราย  (ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ฉีดเข็มแรก 71,295 ราย ผู้ที่ฉีดเข็มที่สอง 7,399 ราย) สรุปสถิติทั่วประเทศมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 4,916,652 ราย แบ่งเป็นได้รับการฉีดวัคซีนจาก AstraZeneca 2,228,981 ราย ได้รับการฉีดวัคซีน Moderna 2,687,671 คน มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 1 โดส 4,790,949 ราย ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส 125,703 ราย อัตราการฉีดวัคซีน COVID-19 ครอบคลุมของประชากร 20.40% อัตราจำนวนโดสต่อประชากร 20.93%

     นอกจากนี้ ไต้หวันก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องของการเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา

     ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเปิดเผยสถิติแพลตฟอร์มการลงทะเบียนความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน รอบที่สาม มีจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนความประสงค์แล้ว 8,348,725 คน แบ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเลือกวัคซีน AZ เพียงยี่ห้อเดียว 292,455 คน คิดเป็น 3.50% ของจำนวนทั้งหมด ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกวัคซีนโมเดอร์นาเพียงยี่ห้อเดียว 4,129,195 คน คิดเป็น 49.46% ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ส่วนผู้ลงทะเบียนเลือกวัคซีนทั้งสองนี้ยี่ห้อใดก็ได้ 3,927,075 คน คิดเป็น 47.04% ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

     และเนื่องจากในอนาคตประมาณ 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า ไต้หวันจะเริ่มทำการฉีดวัคซีน AZ ล็อตใหม่ ทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค. เวลา 17.00 น. มีผู้แก้ไขเลือกฉีดวัคซีนเป็นยี่ห้อ AZ เพิ่ม เป็น 812,312 คน และเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. เวลา 13.00 น. เพิ่มขึ้นอีกเป็น 960,533 คน ส่วนผู้ที่เลือกฉีดโมเดอร์นาเพียงยี่ห้อเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค. เวลา 17.00 น. มีประชาชนเลือกที่เลือกฉีดโมเดอร์นาจาก 4,189,049 คน ลดเหลือ 4,129,195 คน ลดลงไปกว่า 5.9 หมื่นคนเลยทีเดียว

     จากการที่ไต้หวันได้รับบริจาควัคซีนจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น รวมถึงวัคซีนไต้หวันที่จัดซื้อเองค่อย ๆ ทยอยส่งมาถึง ประชาชนที่นี่ได้ฉีดวัคซีนรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ที่ซื้อประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เรียกย่อว่า ประกันภัยวัคซีน) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไต้หวัน เปิดเผยสถิติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. มีผู้เอาประกันภัยวัคซีนรวม 1.57 ล้านฉบับ เทียบกับสถิติเมื่อสิ้นเดือนมิ.ย. 1.01 ล้านฉบับ เท่ากับตั้งแต่เดือนก.ค. กรมธรรม์ประกันภัยวัคซีนขายได้เฉลี่ย 40,000 ฉบับต่อวัน

     ความคุ้มครองของประกันภัยวัคซีนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (นอนร.พ.) จากอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน หากผู้เอาประกันเสียชีวิต จะมอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานศพ ระยะเวลาคุ้มครอง 28 วันหลังจากฉีดวัคซีน ชำระเบี้ยปีละ 1 ครั้ง เพียง 98-300 เหรียญไต้หวันเท่านั้น

     สถิติล่าสุดจากคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไต้หวันเมื่อวันที่ 14 ก.ค. จำนวนผู้เอาประกันภัยวัคซีน 1.57 ล้านฉบับ รายได้จากเบี้ยประกันภัย 455 ล้านเหรียญไต้หวัน จำนวนการเคลมประกัน 30 ราย และมูลค่าการเคลมค่าสินไหมทดแทน 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

     ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย ระบุว่า เนื่องจากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนในเดือนกรกฎาคมมากขึ้นจากเดือนมิถุนายน และในช่วงนี้ข่าวก็เน้นไปที่เรื่องความคืบหน้าในการจัดซื้อวัคซีน การจัดส่งมาถึง และช่วงอายุของผู้ที่เข้ารับการฉีด ประกันภัยวัคซีนจึงได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก ผู้คนที่เตรียมเข้ารับการวัคซีนจึงพิจารณาที่จะซื้อประกันภัยวัคซีนไว้ก่อน

     คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไต้หวัน เปิดเผยว่า ในส่วนของประกันภัยรวมโรคติดต่อตามกฎหมาย ซึ่งหมายความรวมถึง "กรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด"  มีการทำประกันแล้ว 9.46 ล้านฉบับ มูลค่าเบี้ยประกันรวม 6,214 ล้านเหรียญไต้หวัน ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว 16,114 ฉบับ มูลค่าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 1,251 ล้านเหรียญไต้หวัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง