RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564

  • 04 May, 2021
มิติใหม่ ไต้หวัน

         รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้นำเรื่องมาจากนิตยสารพาโนรามาไต้หวันค่ะ เป็นบทความที่มีชื่อว่า "ไต้หวันศูนย์กลางฮากกาศึกษาของโลก : การค้นคว้าที่หลากหลายนำไปสู่พันธมิตรทางวิชาการทั่วโลก" ไต้หวันเป็นประเทศที่มีชาวฮากกาหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า เค่อเจียเหริน (客家人) อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงพบเห็นศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮากกาในสังคมไต้หวันทั่วไป ฮากกาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยที่แน่นอน การต่อสู้เพื่อเอาภาษาแม่คืนมาในไต้หวันเมื่อ 30 ปีก่อน ปลุกให้ชาวฮากกาเกิดความตื่นตัว หันมาเรียกร้องเพื่อให้ได้รับการยอมรับ ท่ามกลางกระแสแห่งประชาธิปไตย ก่อนที่ในปีค.ศ.2003 ฮากกาศึกษาจะมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นวิชาการอย่างเต็มตัว ตลอดช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มีผลงานความสำเร็จที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำเสนอมุมมองจากท้องถิ่นในการสร้างรากฐานการค้นคว้าด้านชาติพันธุ์ หากแต่ยังต่อยอดไปยังทั่วโลกด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จากการศึกษาร่องรอยแห่งการสืบทอดอย่างยั่งยืนของฮากกา และเปิดประตูสู่ศักราชใหม่ของฮากกาศึกษาในเชิงวิชาการไปทั่วโลก (คลิกฟังรายการที่นี่)

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง