:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  • 30 November, 2021
ไต้หวันไฮเทค
บริษัท Taipower ผลักดันการใช้มิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) แทนมิเตอร์ดั้งเดิม

บริษัท ไฟฟ้าไต้หวัน (Taipower) ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะช่วยตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

บริษัท ไฟฟ้าไต้หวัน (Taipower) อดีตการไฟฟ้าไต้หวัน ช่วยเหลือประชาชนหาสัตว์ประหลาดกินไฟในบ้าน ก็คือการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะช่วยประชาชนตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในบ้านที่ใช้กระแสไฟฟ้ามาก จะได้หาทางแก้ไขเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า นำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายได้ Taipower แถลงว่า ภายในปลายปีนี้จะติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ 1.5 ล้านครัวเรือนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้กระแสไฟฟ้า ในอนาคตสามารถใช้ APP ประกอบเพื่อการคำนวณค่าไฟล่วงหน้าและใช้ข้อมูลประวัติการใช้ไฟที่ผ่านมาเชื่อมกับระบบ HEMS เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถบริหารการใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย

มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า มีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงการป้อนไฟฟ้ามีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Taipower เปิดเผยว่า APP บริหารพลังงานไฟฟ้าของ Taipower ที่เชื่อมโยงกับมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) จะแปลงข้อมูลจัดทำเป็นแผนภูมิเส้นกราฟที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลสภาพการใช้ไฟในแต่ละช่วงเวลา เช่น ทุก 15 นาที หรือเปรียบเทียบข้อมูลในเขตเดียวกัน เป็นประโยชน์ในการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้า ช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบหากเกิดการใช้ไฟผิดปกติ จะได้แก้ไขพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยทันทีอันจะเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ มีฟังก์ชันการทดลองคำนวณค่าไฟล่วงหน้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้านำเอาประวัติการใช้ไฟฟ้าวันที่ผ่านมาใช้ในการคำนวณค่าไฟ เป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายได้

ตามแผนโครงการมิเตอร์อัจฉริยะ บริษัท Taipower คาดว่าปี 2024 จะติดตั้งสะสมรวม 3 ล้านเครื่อง ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024 ทยอยติดตั้งปีละ 500,000 เครื่อง

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง