RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalชีพจรเศรษฐกิจ เยียวยา 4.0 มาแล้ว คาดใช้งบ 2.1 แสนล้าน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

  • 03 June, 2021
ชีพจรเศรษฐกิจ
แผนเยียวยาช่วยเหลือผู้ตกงานในช่วงโควิดของรัฐบาลไต้หวัน สาธารณรัฐจีน
ชีพจรเศรษฐกิจ
ไทม์ไลน์แผนเยียวยาของรัฐบาลไต้หวัน สาธารณรัฐจีน
ชีพจรเศรษฐกิจ
แผนเยียวยา 9 มาตรการของเทศบาลกรุงไทเป
ชีพจรเศรษฐกิจ
นายเฉินฉีม่าย ผู้ว่าการนครเกาสง
ชีพจรเศรษฐกิจ
นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเป
ชีพจรเศรษฐกิจ
นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่่าการนครนิวไทเป
ชีพจรเศรษฐกิจ
วัคซีน Moderna จำนวน 150,000 โดส ล็อตแรกถึงไต้หวันแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

๑.รัฐบาลดันแผนเยียวยาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทันกาล คาด 4 มิ.ย. ได้รับเงินสดช่วยเหลือเข้ากระเป๋าแน่

           เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ได้ประกาศแผนเยียวยา 4.0 ในช่วงโควิดระบาด ซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแผนการดังกล่าวได้ในวันนี้ และจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีคุณสมบัติได้รับการเยียวยาในวันพรุ่งนี้ เพื่อช่วยเหลืผู้เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

           ที่ประชุมสภาบริหารไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้อนุมัติแผนเร่งเยียวยาระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเสนอโดยสภาพัฒนาแห่งชาติ ไต้หวัน

           ทั้งนี้ นายกฯ ซูฯ ได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า แผนเยียวยา 4.0 นี้ จะมีเป้าหมายครอบคลุมกิจการทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการป้องกันระดับ 3 ไม่ว่าจะเป็นกิจการบันเทิง การท่องเที่ยว การแข่งขัน การศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างเกษตรกร ชาวประมง โรงแรม ไกด์ หัวหน้าทัวร์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม แท็กซี่ รถทัวร์ และยังมีบรรดาหาบเร่แผงลอย ลูกจ้างอิสระ และเจ้าของร้านรายย่อย โดยจะให้ทั้งเงินอุดหนุนเงินเดือนและเงินช่วยเหลือเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อน

           นายกฯ ซูฯ ระบุผ่านเฟสบุ๊กอีกว่า ตอนนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไต้หวัน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแล้ว สภาบริหารก็จะจัดสรรงบประมาณพิเศษเยียวยาทั้นที เร่งจ่ายงบพิเศษจำนวน 2.1 แสนล้าน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยเร่งด่วน และจะใช้วิธีการ “โอนเงินให้ทันที” ให้ถึงมือผู้เดือดร้อนให้เร็วที่สุด

           แผนเยียวยาดังกล่าว ก็คล้ายกับแผนเยียวยาของปีที่แล้วที่จะให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 1500 เหรียญไต้หวัน รวม 3 เดือน 4500 เหรียญไต้หวัน เงินช่วยเหลือเร่งด่วน 1-3 หมื่นเหรียญไต้หวัน สำหรับเจ้าของรายย่อย 3 เดือน รวม 30,000 เหรียญไต้หวัน เกษตรกรและชาวประมง 10,000 เหรียญไต้หวัน ชาวประมงประเภท ก. รายละ 30,000  ไกด์ หัวหน้าทัวร์ คนขับแท็กซี่ คนขับรถทัวร์ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3 เดือน รวม 30,000 เหรียญไต้หวัน

           สำหรับในส่วนของภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบผลประกอบการลดลงจากเดิม 50% จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินเดือนพนักงาน 40% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 20,000 เป็นเวลา 2 เดือน ไม่เกิน  2 เดือน

ไทม์ไลน์แผนเยียวยาของรัฐบาลไต้หวัน 

 

๒. ส่วนท้องถิ่นหลายเมืองดันแผนเยียวยาช่วยเหลือลูกบ้านเต็มที่

           การเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้มาตรการป้องกันระดับ 3 นอกจากจะมีในส่วนของส่วนกลางแล้ว ในส่วนของส่วนท้องถิ่น หลายเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงไทเป ก็ได้ดันแผนเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในกรุงไทเปรวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. จนถึง ก.ค. หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะมีการขยายเวลาออกไปอีก

           มาตรการเยียวยาของกรุงไทเป ประกอบไปด้วย การขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ลดภาษี ลดค่าเช่า ยกเว้นค่าเช่า ขยายระยะเวลาการเช่า ลดหย่อนดอกเบี้ย เงินช่วยเหลือ สินเชื่อภาคธุรกิจและเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกันตน นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเป ระบุว่า แผนเยียวยาของกรุงไทเปปีนี้จะเหมือนเมื่อปีที่แล้ว ครอบคลุมตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค. และจะพิจารณาตามสถานการณ์ว่าจะยืดเวลาออกไปอีกนานสักเท่าใด

9 มาตรการเยียวยาของกรุงไทเป

           ส่วนเทศบาลนครนิวไทเปก็ดันแผนเยียวยา โดยครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยเดือนละต่ำกว่า 3.9 หมื่น/เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนครอบครัวที่ตกงานและมีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดรายละ 11,800 เหรียญไต้หวัน ลดภาษีให้แก่ภาธุรกิจสูงสุดไม่เกิน 35% ลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลลง 50%  ลดค่าเช่าแผงในตลาดสดของรัฐ 50% โดยจะดำเนินมาตรการเหล่านี้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 31 ส.ค. 2564

นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป 

           ส่วนทางด้านเทศบาลนครเกาสง ได้เสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ต้องทำหน้าที่ในการป้องกันการระบาดของโควิด 19  โดยจะให้เงินช่วยเหลือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือป้องกันการระบาดของโรค โดยหากกลายเป็นผู้ที่ต้องกักตัวเองที่บ้านรายละ 3 หมื่นเหรียญไต้หัน ผู้ติดเชื้อรายละ 1 แสนเหรียญไต้หวัน ให้เงินพิเศษเจ้าหน้ที่สาธารณะภัยที่ช่วยส่งผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อคนละ 3000 เหรียญไต้หวัน ส่งผู้ติดเชื้อคนละ 5000 เหรียญไต้หวัน ให้วันหยุดพิเศษเพื่อสังเกตอาการตัวเอง 5 วัน  

นายเฉินฉีม่าย ผู้ว่าการนครเกาสง 

๓. ไต้หวันทุ่มงบ 3.6 หมื่นล้าน จัดซื้อวัคซีน 45 ล้านโดส สกัดโควิด

           สภาบริหารไต้หวันได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนอีก 2.1 แสนล้าน โดยในจำนวนนี้ได้จัดสรรงบพิเศษให้แก่กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดถึง 68,000 ล้าน ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณจัดซื้อวัคซีน 2 หมื่นกว่าล้าน นายเซวียยุ่ยหยวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน เปิดเผยว่า นอกจากที่เคยสั่งซื้อวัคซีนไปแล้ว 30 ล้านโดส จะสั่งเพิ่มอีก 15 ล้านโดส ยอดรวมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนทั้งสิ้น 3.6 หมื่นล้าน

นายเซวียยุ่ยหยวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไต้หวัน 

           สำหรับแผนการจัดซื้อวัคซีนของไต้หวัน เดิมได้จัดสรรงบไว้ 1.155 หมื่นล้าน จัดซื้อวัคซีน 30 ล้านโดส ตามจำนวนประชากรไต้หวัน 60% ซึ่งได้สั่งซื้อไปแล้ว 20 ล้านโดส ซึ่งงบ 1.15 หมื่นล้าน ยังขาดอยู่ 1,050 ล้าน ซึ่งหากต้องการสั่งซื้อเพิ่มอีก 10 ล้านโดส ยังต้องใช้งบประมาณอีก  10,000 ล้าน และเพื่อให้มีวัคซีนครอบคุลมประชากรมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันจึงได้วางแผนสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 15 ล้านโดส ใช้งบประมาณเพิ่มอีก 12,600 ล้านเหรียญไต้หวัน รวมกับที่ประเมินในตอนแรก 10 ล้านโดส ต้องจัดงบประมาณเพิ่มเติมอีก 22,000 ล้านเหรียญไต้หวัน บวกกับงบประมาณก่อนหน้านี้ รวมทั้งสิ้น 36,000 ล้านเหรียญไต้หวัน ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนจำนวน 45 ล้านโดส

วัคซีน Moderna 150,000 โดส ล็อตแรกถึงไต้หวันแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง