:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวันเร่งสกัดราคาสินค้าพุ่ง ระดมห้างต่างๆ เปิดโซนราคาสินค้าโดนใจ

  • 25 November, 2021
ชีพจรเศรษฐกิจ
ไต้หวันเร่งสกัดราคาสินค้าพุ่ง จัดโซนราคาสินค้าโดนใจตามห้าวต่าง ๆ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ชีพจรเศรษฐกิจ
ไต้หวันขึ้นเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 4% สูงสุดในรอบ 25 ปี

๑. แรงงานต่างชาตินับร้อยถูกขูดรีด สภาตรวจสอบสั่งกระทรวงแรงานแก้ไขให้ถูกต้อง

      สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีมิจฉาชีพแอบอ้างจัดตั้งบริษัทจัดหางาน “เงา” คือบริษัทจัดหางานที่มีแต่ชื่อ แต่ไม่มีตัวตนในไต้หวัน เพื่อหลอกลวงต้มตุ๋นนำเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรม แต่เมื่อนำเข้ามาแล้วก็จะส่งแรงงานต่างชาติเหล่านี้ไปทำงานในภาคการก่อสร้างขูดรีดแรงงานต่างชาติ แสวงหาผลประโยชน์อย่างมหาศาล แรงงานต่างชาติเคราะห์ร้ายเหล่านี้มีจำนวนนับร้อย เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจสังคมไต้หวันโดยทั่วไป จนสภาตรวจสอบ หรือ ปปช. ไต้หวัน ได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้โดยละเอียดและเสร็จสมบูรณ์เป็นรายงานมีมติให้กระทรวงแรงงานต้องพิจารณาหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ นางหวงโจ้วหลิง สมาชิกสภาตรวจสอบไต้หวันระบุว่า เรื่องนี้สร้างความสะเทือนขวัญให้แก่ผู้คน เป็นคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การขูดรีดแรงงาน และมีบริษัทจัดงาน ตลอดจนแรงงานต่างชาติได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

      แก๊งค์หลอกลวงต้มตุ๋นดังกล่าวมีสาวเวียดนามที่ได้โอนสัญชาติไต้หวันแล้ว รายหนึ่ง รวบรวมยืมชื่อบุคคลอื่นๆ  จำนวน 16 ราย จัดตั้งบริษัทจัดหางานจำนวน 19 บริษัท บังหน้ายื่นขออนุญาตนำเข้าแรงงานเวียดนามจำนวน 126 คน เข้ามาทำงานในไต้หวัน และขายให้แก่บริษัทจัดงาน 90 คน ส่งไปทำงานตามไซด์งานก่อสร้างต่าง ๆ รับเงินเดือนจากนายจ้างรายละ 4 หมื่นเหรียญไต้หวัน/เดือน แต่จ่ายค่าแรงให้แก่แรงงานเหล่านี้เพียงเดือนละค่าจ้างขั้นต่ำเท่านั้น โดยแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ต้องรับผิดชอบเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพด้วย ซึ่งในช่วง 2 ปีเศษที่ผ่านมา ขูดรีดไปแล้วถึง 25 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งสภาตรวจสอบไต้หวันได้มีมติสั่งให้กระทรวงแรงงานไต้หวันต้องหาทางแก้ปัญหานี้

      รายงานของสภาตรวจสอบระบุว่า การพิจารณานำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในไต้หวัน มีหลายหน่วยงานที่ต้องร่วมกันพิจารณา หากหน่วยงานเหล่านี้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเข้มงวดก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ แต่ปรากฏว่าการตรวจสอบของหน่วยงานเหล่านี้เป็นไปอย่างหละหลวม จนกลายเป็นช่องโหว่ของการนำเข้าแรงงานต่างชาติ เป็นข้อบกพร่องอย่างมหันต์ของกลไกการพิจารณานำเข้าแรงงานต่างชาติ

      นอกจากนี้ สภาตรวจสอบยังย้ำว่า แรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจากในตอนแรก 2000 กว่าคน เป็น 7.2 แสนคน ในปัจจุบัน ทำให้กลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน กำลังคนก็ไม่เพียงพอ การพิจารณาบนกระดาษเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น กระทรวงแรงงานจึงควรต้องเร่งหาทางแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วน

๒. ลูกจ้างก็มีเอี่ยวด้วยนะ ครม. ไต้หวันอนุมัติการขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ทหารและครูไต้หวัน 4% ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไป

      เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ไต้หวัน เคาะแผนขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน ทหารและครู ไต้หวัน ตั้งแต่ปีใหม่หน้าเป็นต้นไป 4% โดยในครั้งนี้ได้รวมเอาลูกจ้างชั่วคราวที่มีจำนวนประมาณ 2 แสนราย ทำให้ผู้ที่จะได้รับอานิสงส์จากการขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ มากถึง 1.02 ล้านคนด้วยกัน นอกจากนี้ ในส่วนของเงินพิเศษชำนาญการของข้าราชการพลเรือนและทหาร ตลอดจนเงินพิเศษด้านวิจัยค้นคว้าของข้าราชการครู ก็จะได้รับการปรับเพิ่มให้เต็มจำนวน 4% ด้วย

       การขึ้นเงินเดือนข้าราชการไต้หวันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เงินเดือนประจำ เงินค่าตอบแทนความชำนาญพิเศษ และเงินพิเศษผู้บริหาร โดยรวมลูกจ้างชั่วคราวด้วย อย่างไรก็ดี ในส่วนของลูกจ้างในระบบการจ้างแบบจ้างเหมาไม่รวมอยู่ในการขึ้นเงินเดือนคราวนี้ด้วย

       นายอู๋หมิงซิว ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงบประมาณราชการ สำนักบัญชีกลาง ไต้หวัน ระบุว่า หน่วยราชการที่ว่าจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมา จากงบดำเนินการ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 5 แสนคนในส่วนกลาง ในส่วนท้องถิ่นอีกประมาณ 5 หมื่นคน งบประมาณ 4 พันล้าน ซึ่งส่วนกลางจะจัดตั้งงบประมาณจำนวนเท่าเดิม สำหรับของส่วนท้องถิ่นก็จะได้จากการจัดสรรจากเงินภาษีที่จัดเก็บได้โดยส่วนกลาง ส่วนลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากไม่ได้รวมอยู่ในแผนการขึ้นเงินเดือนข้าราชการในครั้งนี้  แต่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ดังนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีซูฯ จึงเคาะให้ปรับขึ้นเงินเดือน 4% ด้วยเช่นเดียวกับข้าราช ในขณะที่ลูกจ้างแบบจ้างเหมาะไม่รวมอยู่ในแผนปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้

ไต้หวันปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการสูงสุดในรอบ 25 ปี 

๓. ไต้หวันเร่งปราบพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในยามยาก พร้อมเปิดโซนขายสินค้าราคาโดนใจ

      ในช่วงที่ผ่านมา ชาวบ้านต่างร้องกันระงมว่า ราคาสินค้าแพงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบริโภคเป็นจำนวนมากขยับราคาสูงขึ้นเป็นพิเศษ ส่วนรัฐบาลได้แช่แข็งราคาน้ำมันและราคาก๊าซ ตลอดจนค่าไฟ ส่วนร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ก็เปิดโซนขายสินค้าราคาเป็นกันเองขึ้น เพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภค คณะอนุกรรมการกำกับดูแลราคาสินค้า สภาบริหารไต้หวันก็ได้ติดตามราคาสินค้าในตลาดมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงยุติธรรมก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับตาราคาสินค้าในตลาดอย่างใกล้ชิด ราคาก๊าซธรรมชาติและก๊าซถังก็จะยังคงราคาเดิมต่อไป

เนื่องจากในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคหรือ CPI ได้ขยับสูงขึ้นเกินกว่าเพดานที่กำหนดไว้ 2% จนทำให้ผู้คนต่างแสดงความวิตกกังวล โดยคณะอนุกรรมการราคาสินค้าได้เสนอแผนการแก้ปัญหาสินคาราคาแพง ประกอบไปด้วยการตรึงราคาค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าก๊าซทั้งก๊าซธรรมชาติและก๊าซบรรจุถัง

นายหลัวปิ่งเฉิง โฆษกรัฐบาล ไต้หวัน เปิดเผยว่า นอกจากสองมาตรการในการสกัดราคาสินค้าแล้ว คณะทำงานจะติดตามราคาสินค้าทุกวัน ทั้งสินค้าพืชผัก เนื้อไก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ และนมผง หากมีอะไรผิดปกติก็สามารถจัดการได้ทันที เช่น หากราคาสินค้าเกษตรผิดปกติ ก็จะสั่งให้คณะกรรมการการเกษตรนำสินค้าเกษตรในสต๊อกออกมาจำหน่าย และก็จะสอบสวนว่ามีการกักตุนเพื่อเก็งกำไรหรือมีการผูกขาดหรือไม่ จับผู้ทำผิดมาลงโทษ ส่วนกระทรวงยุติธรรมก็จัดตั้งคณะทำงานวางสายรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อสกัดการขึ้นราคาสินค้า

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง