:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalมองปัจจุบัน ย้อนอดีต วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

  • 11 October, 2021
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
พิธีบวงสรวงเต่า ประเพณีพื้นบ้านเมืองไถหนานที่สืบทอดมานานนับร้อยปี

พิธีบวงสรวงเต่า เอกลักษณ์ประเพณีพื้นบ้านเมืองไถหนานที่สืบทอดมานานนับร้อยปี

เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน ที่เขตสี่ซู่ ชุมชนที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของเมืองไถหนาน มีเรื่องเล่ากันว่า มีชาวบ้านจับปีศาจเต่าทะเลมาทำเป็นอาหาร และเกิดเพลิงไหม้บ้านเฉพาะบ้านที่กินเนื้อเต่า จนมีคำกล่าวที่เล่าขานกันว่า “ไฟไหม้บ้าน ไหม้บ้านเว้นบ้าน”(火燒厝,燒過間) เนื่องจากมีปรากฏการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้บ้านเว้นบ้าน เกิดเพลิงไหม้เฉพาะบ้านที่กินเนื้อเต่าเท่านั้น จึงทำให้ในเวลาต่อมา ศาลเจ้าว่านหวงกง(萬皇宮)ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนี้ จัดพิธีบวงสรวงเต่าปีศาจ เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอีก และมีการสัญญาว่า ถ้าจับได้เต่าทะเล จะต้องปล่อยคืนสู่ทะเล ทั้งนี้ เต่าทะเล จัดเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ แม้เต่าจะอายุยืนแต่ต้องตระหนักถึงจำนวนที่ลดน้อยลง จนปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า

พิธีบวงสรวงเต่า ประเพณีพื้นบ้านเมืองไถหนานที่สืบทอดมานานนับร้อยปี

การจัดพิธีบวงสรวงเต่าทะเลของศาลเจ้าว่านหวงกง มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นการเตือนสติประชาชนให้รักสัตว์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาศัยพิธีบวงสรวงในการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับความสงบสุขของประชาชน และเพื่อให้คนรุ่นต่อไปเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวของประเพณีนี้ โดยในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานท้องถิ่นประกาศให้พิธีบวงสรวงเต่าเป็นประเพณีพื้นบ้านของเมืองไถหนาน และในวันที่ 30 กันยายน 2564 นายหวงเหว่ยเจ๋อ ผว.นครไถหนานได้มอบหนังสือรับรองประเพณีพื้นบ้านนี้เก็บเป็นหลักฐานไว้ในศาลเจ้าว่านหวงกง

พิธีกรรมบวงสรวงปีศาจเต่าทะเลของเขตสี่ซู่ กำหนดให้วันที่ 24 เดือนสิงหาคมของทุกปี สร้างเรือกระดาษและทำธีเผาเรือให้กับปีศาจเต่า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกผิด อีกทั้งคำมั่นสัญญาที่ชาวประมงจับเต่าทะลได้จะไม่ฆ่าและต้องปล่อยคืนสู่ทะเล พิธีบวงสรวงเต่าถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีนักบวชรับผิดชอบทำพิธีและเผาเรือ มีการเชิญชวนคนในท้องถิ่นร่วมพิธี เพื่อให้รู้จักวัตถุประสงค์ของการสืบทอดประเพณี ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายหวงเหว่ยเจ๋อ ผว.นครไถหนาน มอบหนังสือรับรองประเพณีพื้นบ้านเก็บเป็นหลักฐานไว้ในศาลเจ้าว่านหวงกง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับศาลเจ้าสีซู่ว่านหวงกง ตั้งอยู่เขตสี่ซู่ นครไถหนาน สร้างขึ้นในปี 1739 ยุคฮ่องเต้เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง แต่หน้าตาของศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบัน มีการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1979

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง