:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

  • 12 November, 2021
ขุนพล แรงงานไทย
นายจ้าง VP COMPONENTS CO.,LTD. โรงงานผลิตอะหลั่ยจักรยานชื่อดังที่นครไทจง และบจง. พาแรงงานไทยไปฉีดวัคซีน (ภาพจาก บจง. Golden Grand Manpower Consultant Corp.)

1. ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานอินโดนีเซียอีกครั้งเป็นชาติแรก หลังรัฐบาลอินโดนีเซียรับประกันให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันโรคเต็มที่

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 64 กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศ อนุญาตให้แรงงานอินโดนีเซียเดินทางเข้าไต้หวันทำงานได้ใหม่อีกครั้ง หลังระงับการเดินทางมาตั้งแต่ปลายปี 2563 นายไช่ม่งเหลียง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้จัดประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เพื่อยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ฝ่ายไต้หวัน ในที่ประชุมรัฐบาลอินโดนีเซียยินยอมและรับประกันให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโรคที่ฝ่ายไต้หวันกำหนดทุกประการ คาดแรงงานอินโดนีเซียชุดแรกที่จะเดินทางมาถึงไต้หวันในวันที่ 23 พ.ย. นี้ ทั้งนี้ ไต้หวันแบ่งช่วงการเดินทางของแรงงานต่างชาติออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเดินทางก่อน 14 ธันวาคม 2564 เบื้องต้น ต้องไปกักตัวที่สถานกักตัวของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ซึ่งมีเพียง 1,700 เตียง จากนั้น จะให้แรงงานต่างชาติชะลอการเดินทางชั่วคราว เพื่อให้ชาวไต้หวันได้เดินทางกลับบ้านฉลองเทศกาลตรุษจีน และในช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 15 ก.พ. 65 เป็นต้นไป สามารถไปกักตัวได้ที่โรงแรมกักตัวทางเลือกได้ ดังนั้น แรงงานชาติต่อไปที่จะอนุญาตให้เดินทางได้ ได้แก่แรงงานไทย คงต้องรอช่วงที่ 2 หลัง 15 กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไป จึงจะมีโอกาสเดินทางเข้าไต้หวันได้ตามปกติและจำนวนมาก

กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียแถลงแสดงความยินดีที่ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานได้ หลังจากที่ลุ้นมาเป็นเวลาหลายเดือน

          อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานกล่าวว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกผู้อนุบาลที่สำคัญ รัฐบาลอินโดนีเซียยินดีให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโรคที่ฝ่ายไต้หวันกำหนดทุกประการ ประกอบกับสถานการณ์โควิดในอินโดนีเซียเบาบางลงไปอย่างมาก ผู้ป่วยใหม่รายวันเฉลี่ย 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 240 ราย ทั้งนี้ บริษัทจัดหางานอินโดนีเซียที่จะจัดส่งแรงงานมาทำงานที่ไต้หวัน จะต้องเสนอแผนป้องกันโรคโควิด-19 และรายการตรวจสอบ ผ่านการรับรองโดยกระทรวงแรงงานอินโดนีเซีย ส่งให้สำนักงานตัวแทนไต้หวันในอินโดนีเซียขณะยื่นขอวีซ่าแก่แรงงานอินโดนีเซีย อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานของไต้หวันผู้นี้กล่าวอีกว่า ข้อกำหนดที่บริษัทจัดหางานอินโดนีเซียต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ต้องลดยอดจำนวนผู้อนุบาลที่เข้ารับการอบรมในช่วงเวลาเดียวลง 50% ผู้อนุบาลที่เข้าพักในหอพักที่สถาบันฝึกอบรมจัดให้ต้องลดลง 50% และพักไม่เกิน 6 คนต่อ 1 ห้องพัก ก่อนเข้ารับการอบรมต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเทคนิค PCR และต้องตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง ระหว่างรอการเดินทางหลังตรวจ PCRแล้ว ต้องพักในห้องพัก 1 คนต่อ 1 ห้อง นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้จัดส่งรายชื่อสถาบันตรวจ PCR ที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียแล้ว 47 แห่ง เป็นต้น

หลังถูกระงับการเดินทางมาเป็นเวลาร่วมปี คาดแรงงานอินโดนีเซียชุดแรกจะเดินทางถึงไต้หวันในวันที่ 23 พ.ย. 64

          อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานย้ำว่า กรณีที่แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว พบเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 หากตรวจสอบสถานที่พักของแรงงานต่างชาติไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแผนป้องกันโรค อาทิ ไม่มีการตรวจ PCR อย่างจริงจัง ยื่นหลักฐานการตรวจ PCR ปลอม หรือสถาบันเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน พบแรงงานต่างชาติมีผู้ป่วยยืนยัน 2 รายขึ้นไปเป็นต้น จะระงับการจัดส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันของบริษัทจัดหางานรายนั้นชั่วคราว และหากตรวจพบยื่นเอกสารเท็จ จะเพิกถอนใบอนุญาตจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจัดตั้งและบริหารบริษัทจัดหางาน มาตราที่ 31 อนุมาตรา 1 ข้อที่ 6

นายไช่ม่งเหลียง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเปิดให้นำเข้าแรงงานอินโดนีเซียอีกครั้งเป็นชาติแรก

          นอกจากอินโดนีเซียแล้ว กระทรวงแรงงานของไทยได้จัดประชุมหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย คาดจะประกาศเป็นปรงงานชาติที่ 2 ที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ส่วนเวียดนามและฟิลิปปินส์ จะเร่งหารือโดยผ่านสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศทั้ง 2 ต่อไป เพื่อเปิดให้แรงงานต่างชาติสามารถเดินทางมาทำงานในไต้หวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ฝ่ายไต้หวันกำหนดโดยเร็ว

2. กระทรวงแรงงานไต้หวันแย้ม ชาติต่อไปที่จะประกาศเปิดให้นำเข้าได้คือแรงงานไทย หลังฝ่ายไทยได้จัดประชุมหารือกับสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยแล้ว

          เมื่อเช้าวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ในวันเดียวกับที่กระทรวงแรงงานไต้หวันประชุมหารือกับรัฐบาลอินโดนีเซีย สำนักงานแรงงานไทยพร้อมด้วยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดการเจรจากับฝ่ายไต้หวันแล้วเช่นกัน หวังเปิดให้นำเข้าแรงงานไทยโดยเร็ว คาดกระทรวงแรงงานไต้หวันจะประกาศในเร็วๆ นี้ เปิดให้นำเข้าแรงงานไทยเป็นชาติที่ 2 อย่างไรก็ตาม ติดเทศกาลตรุษจีน คาดแรงงานไทยจะสามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ตามปกติ ตั้งแต่ 15 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

     ภายบรรยากาศแรงงานไทยรอทำวีซ่าที่ สนง. เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เตรียมเดินทางมาทำงานในไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้าถานในเถาหยวน (ภาพจาก บจง.Thai Allright )

          สืบเนื่องจากไต้หวันประกาศเปิดให้นายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติอีกครั้ง หลังปิดประเทศมานานครึ่งปี ตั้งแต่เมื่อ 19 พ.ค. 64 และเพื่อป้องกันมิให้กลายเป็นช่องโหว่ในการป้องกันโรค การเปิดให้แรงงานต่างชาติเดินทางมาทำงานได้อีกครั้ง จึงดำเนินการอย่างระมัดระวัง มีมาตรการป้องกันโรคที่ต้องให้หน่วยงานรัฐและบริษัทจัดหางานของประเทศต้นทางต้องปฏิบัติตามหลายประเด็น และก่อนเปิดให้นำเข้าได้ ประเทศผู้ส่งออกแรงงาน จะต้องเปิดการเจรจาหารือกับฝ่ายไต้หวันก่อน เพื่อยืนยันว่าจะสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ฝ่ายไต้หวันกำหนดได้หรือไม่? อย่างไร? โดยมีแบบฟอร์มแผนป้องกันโรคโควิดและรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์ที่ให้บริษัทจัดหางานแต่ละรายต้องกรอกข้อมูล ผ่านการรับรองของกระทรวงแรงงานประเทศต้นทาง จากนั้นส่งให้สำนักงานตัวแทนของไต้หวันประจำประเทศนั้นๆ ครั้งเดียว หากบริษัทจัดหางานใด ไม่ยื่นแผนป้องกันโรคดังกล่าว จะไม่สามารถยื่นวีซ่าจัดส่งแรงงานมาทำงานที่ไต้หวันได้

ภาพบรรยากาศใน สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย แรงงานไทยเข้าแถวยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางมาทำงานที่โรงไฟฟ้าต้าถาน นครเถาหยวน (ภาพจาก บจง.Thai Allright)

          ตามแผนป้องกันโรคและรายการตรวจสอบที่บริษัทจัดหางานจะต้องยื่นต่อสำนักงานตัวแทนไต้หวันดังกล่าว มี 7 รายการ ยกเว้นข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการลดจำนวนผู้อนุบาลที่เข้ารับการอบรมและเข้าพักในหอพักของสถาบันฝึกอบรมลง 50% ของช่วงปกติและพักได้ไม่เกิน 6 คนต่อ 1 ห้อง ซึ่งบจง.ไทยไม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ได้ เพราะแรงงานไทยเกือบทั้งหมดเป็นแรงงานที่เดินทางมาทำงานในภาคการผลิต มาตรการป้องกันโรคข้ออื่นๆ ฝ่ายไทยยินดีให้ความร่วมมือ อาทิ บริษัทจัดหางานจะต้องประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่เตรียมเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันทราบปละปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนการเดินทาง 7 วัน จะต้องสังเกตอาการด้วยตนเอง ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่ไปในสถานที่ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ และต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเทคนิค PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. หลังตรวจ PCR จนถึงก่อนออกเดินทาง บริษัทจัดหางานจะต้องจัดหาที่พักให้แรงงานไทยในลักษณะ 1 คนต่อ 1 ห้อง ฯลฯ

          นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้จัดส่งชื่อโรงพยาบาลที่รับการตรวจ PCR ที่ได้มาตรฐาน 50 รายให้ฝ่ายไต้หวันพิจารณาอนุมัติ ในอนาคต แรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไต้หวัน ต้องไปตรวจ PCR ตามรายชื่อโรงพยาบาลไทยที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายไต้หวันแล้วเท่านั้น

สนร.ไทเป สนง.การค้าฯ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประชุมออนไลน์กับสนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (ภาพจาก สนร.ไทเป)

          สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ยังได้ขอร้องให้ฝ่ายไต้หวันพิจารณาออกวีซ่าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ให้กับแรงงานที่ได้รับวีซ่าเข้าเมืองแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากไต้หวันประกาศมาตรการปิดพรมแดนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รวมถึงพิจารณาเอกสารของแรงงานไทยที่ได้ยื่นขอวีซ่าต่อสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยแล้ว ในช่วงก่อนที่ไต้หวันจะประกาศปิดพรมแดน

          ด้านนายไช่ม่งเหลียง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า เนื่องจากฝ่ายไทยได้มีการเจรจากับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และแสดงจุดยืนให้ความร่วมมือและปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคที่ไต้หวันกำหนดได้ ดังนั้น จึงคาดว่า ชาติต่อไปที่จะเปิดให้นำเข้าได้ต่อจากอินโดนีเซีย คือแรงงานไทย

นายไช่ม่งเหลียง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันเผย ชาติต่อไปที่จะประกาศเปิดให้นำเข้าได้คือแรงงานไทย

          อย่างไรก็ตาม ติดปัญหาใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไต้หวันกลับบ้านฉลองตรุษจีนกันจำนวนมาก และช่วงแรกที่ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติก่อน 14 ธันวาคม แรงงานต่างชาติทุกคนต้องไปกักตัวที่สถานกัตัวของรัฐเท่านั้น ดังนั้น โอกาสที่แรงงานไทยจะสามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ตามปกติและจำนวนมาก น่าจะเป็นช่วงหลัง 15 ก.พ. 65 ไปแล้ว

3. ไต้หวันเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติมากขึ้น จากยอดจำนวนในปัจจุบัน 690,000 คน ฉีดเข็มแรก 240,000 คน ฉีดเข็ม 2 แล้วเพียง 40,000 คน

          นายเสวียรุ่ยหยวน รมช.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกล่าวว่า ปัจจุบันในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติจำนวน 690,000 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 240,000 คน แต่เข็มที่ 2 ฉีดแล้วเพียง 40,000 คน หากสัดส่วนการรับวัคซีนของแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์จะลดลงไป

VP COMPONENTS CO.,LTD. โรงงานผลิตอะหลั่ยจักรยานชื่อดังที่นครไทจง และบจง.ที่ให้บริการดูแล พาแรงงานไทยไปฉีดวัคซีน (ภาพจาก บจง. Golden Grand Manpower Consultant Corp.)

          รมช.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการผู้นี้กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการก็คือ ยกระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สูงขึ้น ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้แรงงานต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนไม่มากเท่าที่ควร มาจากแพลตฟอร์มการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์และนัดหมายการฉีดวัคซีน ไม่มีความเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติ กล่าวคือ เป็นแพลตฟอร์มภาษาจีน ไม่มีแพลตฟอร์มที่เป็นภาษาแม่ ทำให้แรงงานต่างชาติไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สำหรับวิธีแก้ปัญหา กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้รัฐบาลท้องที่จัดสถานีฉีดวัคซีนแก่แรงงานต่างชาติมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขาได้รับการฉีดวันซีนได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันก็เรียกร้องนายจ้างและบริษัทจัดหางาน ควรให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้แรงงานต่างชาติสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์และนัดหมายฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น

VP COMPONENTS CO.,LTD. โรงงานผลิตอะหลั่ยจักรยานชื่อดังที่นครไทจง และบจง.ที่ให้บริการดูแล พาแรงงานไทยไปฉีดวัคซีน (ภาพจาก บจง. Golden Grand Manpower Consultant Corp.)

          นั่นเป็นความครอบคลุมการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกแรงงานมาทำงานที่ไต้หวัน 4 ประเทศของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันพบว่า หลังผ่านเดือนกันยายน สถานการณ์ผ่อนเบาลงไปมาก โดยเฉพาะอินโดนีเซียจากยอดจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวัน 50,000 รายในกลางเดือนกรกฎาคม ลดลงมาเหลือตัวเลขเฉลี่ยในรอบ 7 วัน 634 ราย เวียดนาม 4,387 ราย ฟิลิปปินส์ 4,604 ราย ไทย 8,862 ราย แต่หากดูจากความคลุมการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มของ 4 ประเทศ ดังกล่าวพบว่า ไทยมีอัตราส่วนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมสูงสุด 42% อินโดนีเซีย 27% เวียดนาม 24% และฟิลิปปินส์ 19%

VP COMPONENTS CO.,LTD. โรงงานผลิตอะหลั่ยจักรยานชื่อดังที่นครไทจง และบจง.ที่ให้บริการดูแล เหมารถบัสพาแรงงานไทยไปฉีดวัคซีน (ภาพจาก บจง. Golden Grand Manpower Consultant Corp.)

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง