RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

  • 05 May, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของหอพักแรงงานไทยในเถาหยวน

1. เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว กระทรวงแรงงานไต้หวันห่วงใยสุขภาพแรงงานไทย เตือนให้ระวังโรคที่มากับยุง โดยเฉพาะไข้เลือดออกเดงกีและชิคุนกุนยา

          ช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะมีการระบาดของโรคที่มากับยุง กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันมีความห่วงใยสุขภาพของแรงงานไทย ให้รายการของเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยได้รับทราบถึงพิษภัยของแมลงตัวเล็กๆ ที่เรียกว่ายุง

ยุง เป็นพาหะของโรคหลายชนิดที่อาจส่งผลร้ายแรงทำให้เราเจ็บป่วย พิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

          ยุงนั้น แม้จะเป็นแมลงขนาดเล็ก แต่เป็นพาหะของโรคหลายชนิดที่อาจส่งผลร้ายแรงทำให้เราเจ็บป่วย พิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ การตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากยุงและรู้จักป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคจากยุงได้

พาหะของโรคหลายชนิดที่อาจส่งผลร้ายแรงทำให้เราเจ็บป่วย พิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

          โรคจากยุงที่พบได้บ่อยในไต้หวัน ซึ่งมักจะพบที่ภาคใต้ เพราะเป็นพื้นที่อากาศร้อน แต่ระยะหลังๆ ภาคกลางและภาคเหนือ ก็เกิดการระบาดแล้วเช่นกัน ได้แก่

          - ไข้เดงกี (Dengue fever) หรือในประเทศไทยนิยมเรียกไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ หากบินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง แล้วไปกัดคนอื่นต่อ ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่นต่อไป ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน ชอบวางไข่ในน้ำสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง ฯลฯ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง จนกลายเป็นไข้เลือดออกเด็งกีที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมาหรือรุนแรงมากขึ้นเป็นกลุ่มอาการไข้เลือดออกช็อก ซึ่งมีความดันโลหิตต่ำอย่างเป็นอันตรายได้ การรักษาโรคไข้เลือดออกทำได้โดยประคับประคองอาการจนกว่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

          - โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya Virus) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นพาหะ โรคนี้ไม่อาจติดต่อจากคนสู่คนโดยตรง แต่พบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกหรือผ่านทางการให้เลือด อาการเด่นชัดของโรค คือ มีไข้ ปวดตามข้อต่อ ข้อต่อบวม ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และอาจมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ปัจจุบันโรคชิคุนกุนยาไม่มีวิธีป้องกันและรักษาโดยเฉพาะเจาะจง แพทย์จะให้การรักษาประคับประคองตามอาการของผู้ป่วย

ยุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นพาหะของโรคชิคุนกุนยา

          - โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis: JE) เป็นโรคติดเชื้อบริเวณสมองจากไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้ในสุกรและนก โดยยุงที่กัดสัตว์ติดเชื้อจะกลายเป็นพาหะและแพร่กระจายเชื้อมาสู่คนในที่สุด โรคไข้สมองอักเสบเจอีไม่ติดต่อจากคนไปสู่คน และยังไม่มีวิธีรักษาโดยตรง แพทย์จะรักษาตามอาการเพื่อประคับประคองไม่ให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงไปกว่าเดิม

ยุงที่กัดหมูติดเชื้อจะเป็นพาหะและแพร่กระจายเชื้อมาสู่คน ทำให้ป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบเจอีได้ ในภาพเป็นฟาร์มหมูที่เกาสง ซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่จะติดตั้งเครื่องดักยุง

          โรคจากยุงป้องกันได้อย่างไร ? วิธีป้องกันโรคติดเชื้อจากยุงที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากยุงกัด ทำได้ดังต่อไปนี้ :

          1) สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและมิดชิด

          2) ใช้ยากันยุงพ่นหรือทาที่ผิวหนังเมื่อต้องออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน

          3) ติดมุ้งลวด หรือกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดขณะนอนหลับ

          4) ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยกำจัดหรือทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำขังรอบบ้านหรือบริเวณหอพัก

          5) หากภายในบ้านมีสระน้ำ ควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำไหลเวียนอยู่เสมอ เพราะน้ำนิ่งนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

เข้าหน้าร้อน ต้องระวังโรคที่มากับยุง ด้วยการป้องกันถูกยุงกัด

2. เตือน ห้ามต่อสายไฟเอง อย่าเสียบที่ชาร์จไฟคุณภาพต่ำหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกันที่ปลั๊กพ่วงตัวเดียว อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

          ปัญหาการต่อสายไฟหรือเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกันที่ปลั๊กพ่วงตัวเดียว หรือซื้อที่ชาร์จไฟมือถือคุณภาพต่ำ เพราะอันตรายอย่างยิ่ง นำไปสู่การใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือที่เรียกว่าโอเวอร์โหลด ทำให้สายไฟร้อนหรือลัดวงจรจนไฟลุกไหม้ แต่พบเห็นได้ทั่วไป ในหอพักแรงงานต่างชาติ (รวมหอพักแรงงานไทย ซึ่งเคยเกิดไฟไหม้หอมาแล้วหลายครั้ง) เพื่อป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการต่อสายไฟหรือใช้ปลั๊กพ่วง โรงงานต่างๆ มีกฎระเบียบห้ามต่อสายไฟโดยพลการ หรือห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกันที่ปลั๊กพ่วงตัวเดียว ทำที่ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะนอกห้องพัก เพื่อความปลอดภัยของเราเอง จึงขอให้แรงงานไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหอพักอย่างเคร่งครัด

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ควรใช้ที่มากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ และการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่ชาร์จแบตหลายเครื่องในปลั๊กพ่วงเดียวกันเป็นเรื่องอันตราย

          เมื่อบ่ายวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา โรงงานผลิตเครื่องจักรกลแห่งหนึ่งในเขตหลูจู๋ นครเถาหยวน มีแรงงานต่างชาติรายหนึ่งกำลังชาร์จแบตมือถือในห้องพัก ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในหอพักแรงงานต่างชาติ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ของโรงงาน ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องใช้ถูกไฟไหม้ โชคดีที่แรงงานต่างชาติรายนี้ไหวตัวทัน ใช้เครื่องดับไฟสกัดเพลิงไว้ได้ ก่อนที่จะลุกลามเผาทั้งตึก เมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึง ไฟถูกดับไปแล้ว จากการสอบสวนเบื้องต้น ต้นเพลิงเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ

หอพักแรงงานต่างชาติของโรงงานผลิตเครื่องจักรกลแห่งหนึ่งในเขตหลูจู๋ นครเถาหยวน เกิดไฟไหม้จากการเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพต่ำ

          จึงเตือนแรงงานไทย ต้องระวัง อย่าต่อสายไฟเองในนห้องพัก หลีกเลี่ยงเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกันที่ปลั๊กพ่วงตัวเดียว ไม่ซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือต่างหากที่มีคุณภาพต่ำ และต้องปฏิบัติกฎระเบียบของหอพัก ชาร์จไฟในที่กำหนด ซึ่งปัจจุบัน เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุ หอพักส่วนใหญ่ มีที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่มือถือสาธารณะเป็นการเฉพาะ   

2 ภาพบนเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ของหอพักแรงงานไทยในเถาหยวน

3. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับแรงงานไทยในนครนิวไทเป ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นภาคการผลิตร่วมกับแรงงานท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา นครนิวไทเป ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแรงงานดีเด่น โดยปีนี้ มีแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติในกิจการต่างๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสวัสดิการสังคม รวมถึงโชเฟอร์ขับรถขนส่งสาธารณะ โชเฟอร์รถแท็กซี่ ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นรวมทั้งหมด 244 คน ในภาคการผลิต มีแรงงานต่างชาติได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นร่วมกับแรงงานท้องถิ่น จำนวน 5 คน แรงงานไทยได้รับเลือก 1 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน อินโดนีเซีย 1 คนและเวียดนาม 2 คน ในภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ผู้อนุบาล มีแรงงานต่างชาติได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่น 5 คน เป็นอินโดนีเซีย 3 คน เวียดนาม 1 คนและฟิลปิปินส์ 1คน

          แรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นประจำปี 2564 ของนครนิวไทเป ได้แก่นายเนย อุระภา อายุ 47 ปี มาจากจังหวัดบึงกาฬ เดินทางมาทำงานที่บริษัท YU GENTENT CO.LTD. บริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์ที่เขตซินจวง นครนิวไทเป เป็นเวลา 2 ปีเศษ คุณเจนนี่ ล่ามบริษัทจัดหางานกล่าวว่า นายเนย เป็นแรงงานที่ทำงานขยัน จริงจัง มีความรับผิดชอบสูงและให้ความร่วมมือกับโรงงานเป็นอย่างดี นายจ้างและบริษัทจัดหางานจึงส่งเข้าประกวดเป็นแรงงานดีเด่นประจำปี และได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นประจำปี 2564 ของนครนิวไทเป

นายเนย อุระภา (ขวามือ) แรงงานไทยจาก บ. Yu Genten Co.,Ltd. ที่ซินจวง รับมอบโล่แรงงานดีเด่นจากนายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป

          นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยเข้ารอบการประกวดอีก 2 คน แม้จะไม่ได้ขึ้นเวทีรับโล่จากผู้ว่าการนครนิวไทเป แต่จะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล โดยเจ้าหน้าที่กองแรงงานจะเดินทางไปมอบให้ถึงที่โรงงาน ได้แก่ นายอธิวัฒน์ เหลาสิงห์ จากจังหวัดอุดรธานี ทำงานในบริษัท Value Valves Co.,Ltd. และนายพัฒน์พงษ์ สุมาลี จากจังหวัดอุดรธานี ทำงานที่บริษัท Proud Sun Heat Treatment Co.,Ltd. ที่เขตถู่เฉิง นครนิวไทเป

นายอธิวัฒน์ เหลาสิงห์ จากจังหวัดอุดรธานี ทำงานในบริษัท Value Valves Co.,Ltd. เข้ารอบการประกวดแรงงานดีเด่น นครนิวไทเป ประจำปี 2564

นายพัฒนพงษ์ สุมาลี จากจังหวัดอุดรธานี ทำงานที่บริษัท Proud Sun Heat Treatment Co.,Ltd. ที่เขตถู่เฉิง นครนิวไทเป เข้ารอบการประกวดแรงงานดีเด่น นครนิวไทเป ประจำปี 2564

          ฟังคำให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึก ประสบการณ์และวิธีการทำงาน รวมถึงมุมมองการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวไต้หวันของแรงงานไทยที่สร้างชื่อเสียงทั้ง 3 ท่านนี้ โดยการคลิกฟังรายการออนไลน์ได้ที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง