:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

  • 03 November, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานไทยจำนวนหนึ่งหลงมัวเมากับการพนันจนก่อหนี้สินล้นพ้นตัว สุดท้ายต้องหนีหนี้ออกจากสถานที่ทำงานกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

1. ไต้หวันจะให้นายจ้างซื้อประกันโควิดวงเงิน 500,000 เหรียญ หลังแบกรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างชาติมาใหม่และติดเชื้อจากประเทศต้นทางแล้วกว่า 500 คน ร่วม 100 ล้านเหรียญ เฉลี่ยคนละ 182,000 เหรียญไต้หวัน

          แม้สถานการณ์โควิดในไต้หวันจะเบาบาง แทบจะไม่ค่อยพบผู้ติดเชื้อในประเทศเลย มีบ้างก็เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ แต่นายจ้างเดือดร้อนนำเข้าแรงงานต่างชาติไม่ได้ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) อนุมัติแผนเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติของกระทรวงแรงงาน คาดแรงงานต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้าไต้หวันได้หลังวันที่ 20 พ.ย. ไปแล้ว โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกก่อน 14 ธันวาคม จากนั้นจะชะลอการเดินทางชั่วคราวช่วงตรุษจีน 2 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไต้หวันในต่างประเทศกลับบ้านมาฉลองตรุษจีนสามารถจองห้องพักของสถานกักตัวรวมของรัฐได้ และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 15 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

ในอนาคตนายจ้างต้องซื้อประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างชาติมาใหม่ในวงเงิน 500,000 เหรียญ เป็นค่ารักษาติดกรณีโควิดจากประเทศต้นทาง

          1 ในมาตรการตามแผนที่กระทรวงแรงงานเสนอและได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค คือให้นายจ้างต้องซื้อประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติมาใหม่ในวงเงิน 500,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีตรวจพบติดเชื้อโควิดขณะเดินทางเข้าประเทศหรือระหว่างกักตัว เมื่อตรวจสอบแล้วยืนยันติดเชื้อโควิดจากประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันยังจะให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่า 500,000 ไต้หวันต่อไป

ในอนาคตนายจ้างต้องซื้อประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างชาติมาใหม่ในวงเงิน 500,000 เหรียญ เป็นค่ารักษาติดกรณีโควิดจากประเทศต้นทาง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา มีแรงงานต่างชาติถูกตรวจพบติดเชื้อขณะเดินทางเข้าไต้หวัน หรือระหว่างกักตัว 14 วัน มากถึง 544 คน ทั้งหมดเป็นแรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เหล่านี้ หลังตรวจพบติดเชื้อแล้ว มีการส่งรักษาพยาบาล ซึ่งรักษาหายและกลับเข้าทำงานแล้วทุกคน แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก รวมแรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ติดเชื้อและเข้ารับการรักษาทั้งหมด 544 คน รัฐบาลไต้หวันช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลถึง 99,000,000 เหรียญไต้หวัน เฉลี่ยคนละ 182,000 เหรียญ

ก่อนหน้าปิดประเทศ ไต้หวันช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ติดเชื้อจากประเทศต้นทางแล้ว 544 คน มูลค่า 99,000,000 เหรียญไต้หวัน เฉลี่ยคนละ 182,000 เหรียญ

          ในอนาคต รัฐบาลจะไม่แบกรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างชาติที่ตรวจพบติดเชื้อขณะเข้าไต้หวันและระหว่างกักตัวในวงเงินไม่เกิน 500,000 เหรียญไต้หวันอีกต่อไป โดยให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการคือ ให้นายจ้างซื้อประกันภัยโควิดในวงเงินมากกว่า 500,000 เหรียญ เมื่อแรงงานต่างชาติที่นำเข้าติดเชื้อจากประเทศต้นทาง เข้าไต้หวันแล้ว จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ทราบว่า กำลังเจรจากับบริษัทประกันภัยในไต้หวันหลายรายเรื่องขายกรมธรรม์โควิด-19

          เท่าที่ทราบ เมื่อปี 2563 เคยมี บจง.ไทยหลายรายเสนอซื้อประกันภัยโควิด-19 ให้แก่แรงงานไทยก่อนการเดินทาง แต่วงเงินคุ้มครองมีเพียงประมาณ 100,000 บาท ไม่เพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาล ต่อมาสถานการณ์โควิด-19 ในไทยระบาดรุนแรง บริษัทประกันโควิด-19 หยุดขาย หรือบางรายถึงขั้นล้มละลายหรือปิดกิจการไปแล้ว

บรรยากาศการรับแรงงานต่างชาติที่สนามบินเถาหยวน เมื่อปี 2563

2. แรงงานไทยหลบหนีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เผยเหตุหลักไม่มีวินัยทางการเงิน เล่นการพนัน ซื้อหวย กินเที่ยวไม่เหลือเงินส่งกลับบ้าน ต้องหนีหนี้ทำตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน

          แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน หลายคนบอกว่า ไต้หวันได้รับค่าจ้างต่ำ แต่หากตั้งใจทำงาน ส่วนใหญ่มีรายได้เดือนละ 30,000-50,000 เหรียญ หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว เหลือเงินส่งกลับบ้านประมาณ 15,000-30,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ 18,000-35,000 บาท

แรงงานไทยจำนวนหนึ่งหลงมัวเมากับการพนันจนก่อหนี้สินล้นพ้นตัว สุดท้ายต้องหนีหนี้ออกจากสถานที่ทำงานกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

          แต่เนื่องจากไต้หวันเน้นเรื่องสิทธิมนุษชนและความอิสระเสรี กฎหมายห้ามนายจ้างบังคับคนงานโอนเงินกลับบ้าน ต้องจ่ายค่าจ้างให้แรงงานต่างชาติเป็นเงินสดเป็นก้อนครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของแรงงาน มีบางรายที่แรงงานเรียกร้องจ่ายเป็นเงินสด ทำให้หลายคนที่ไม่มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ทนต่อความยั่วยวนของสิ่งต่างๆ ไม่ได้ ทำให้ไม่เหลือเงินส่งกลับบ้าน บางรายยังไปกู้หนี้ใหม่ กลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่แก้ไม่ตก สุดท้ายต้องหลบหนี เพื่อไปหางานทำที่มีรายได้สูงกว่า แต่ส่วนใหญ่ต้องผิดหวังไม่ดีอย่างคิด ทำให้อนาคตมืดมน

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างบางแห่ง อยากได้ค่าจ้างที่สูงกว่า หนีออกไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ระวังตำรวจเพ่งเล็งและตรวจเข้มในไซต์งานเหล่านี้

          จากสถติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สิ้นเดือนกันยายน 64 จำนวนแรงงานไทยหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 1,092 คน ในจำนวนนี้เป็นเพศชาย 920 คน เพศหญิง 172 คน เทียบกับ 800 คนของช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเข้มตามสถานประกอบการต่างๆ จับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายได้จำนวนมาก

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง