:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

  • 17 November, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
ไต้หวันดันนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต่อ

แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไต้หวันดันนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต่อ ไม่จำกัดระยะเวลาทำงาน 12 หรือ 14 ปี อาจมีข่าวดีในปีหน้า

          ไต้หวันเผชิญกับวิกฤตประชากร อัตราการเกิดตกต่ำอย่างต่อเนื่อง 9 เดือนแรกปีนี้ มีเด็กเกิดใหม่เพียง 112,000 คน ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 6,545 คน จากรายงานคาดการณ์อัตราการเกิดทั่วโลกฉบับหนึ่งพบว่า สตรีไต้หวันวัยเจริญพันธุ์ มีอัตราการเกิดเฉลี่ย 1.07 ต่ำสุดในบรรดา 227 ประเทศทั่วโลก และแนวโน้มนี้ยังจะต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุที่เกิดน้อยแก่มาก ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานที่มีทักษะ

ไต้หวันดันนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต่อ

         ผู้ประกอบการจำนวนมากสะท้อนปัญหานี้มาตลอด เรียกร้องรัฐบาลทบทวนนโยบายจำกัดระยะเวลาการทำงานในไต้หวันของแรงงานต่างชาติห้ามเกิน 12 ปี เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางหวางเหมยฮัว รมว. กระทรวงเศรษฐการของไต้หวัน เคยกล่าวกับเหล่านักธุรกิจไต้หวันในงานสัมมนาแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ว่า ปัญหาที่เหล่านักลงทุนสะท้อนมากที่สุด ได้แก่ประเด็นขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ประกอบกับเศรษฐกิจฟื้นตัว และโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมเริ่มการก่อสร้าง ทำให้เกิดภาวะแย่งชิงแรงงานกันภายในประเทศ ผู้ประกอบการจำนวนมากบ่นว่า แรงงานต่างชาติของตนถูกฝึกฝนจนกลายเป็นแรงงานมีทักษะฝีมือดี แต่ไม่สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้ ต้องเดินทางไปทำงานประเทศอื่น เพราะกฎหมายไต้หวันจำกัดให้พวกเขาทำงานได้ รวมสะสมแล้วไม่เกิน 12 ปี ทำให้ประเทศคู่แข่งอย่างเกาหลี และญี่ปุ่นได้รับประโยชน์ รมว. กระทรวงเศรษฐการผู้นี้เน้นว่า เสียงสะท้อนของผู้ประกอบการ รัฐบาลได้รับทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเป็นปัญหาสำคัญ

แรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือ มีหวังได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ ไม่จำกัดระยะเวลาทำงาน 12 หรือ 14 ปี

          เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สภาบริหารกำลังหารือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ เพื่อให้แรงงานต่างชาติในไต้หวันที่ทำงานครบ 6 ปีขึ้นไป มีทักษะและเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน ยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันได้โดยไม่ถูกจำกัดระยะเวลาการทำงาน 12 ปีหรือ 14 ปี ตามในกฎหมายการจ้างงาน นายเสิ่นหรงจิน รองนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวันกล่าวว่า ประเด็นนี้ หน่วยงานต่างๆ มีความเห็นพ้องกัน กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างกฎระเบียบในเรื่องนี้ คาดอีกไม่นาน จะมีผลคืบหน้า

แรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือ มีหวังได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ ไม่จำกัดระยะเวลาทำงาน 12 หรือ 14 ปี

          เท่าที่ทราบ แรงงานกึ่งฝีมือดังกล่าว ไม่ใช่แรงงานกึ่งฝีมือในร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและเศรษฐกิจใหม่ของคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติที่เคยผลักดันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว แต่เงียบไป คราวนี้เป็นการยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานดี มีฝีมือเป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ โดยไม่ไปผูกกับร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง