:::

เศรษฐกิจ-เทคโนโลยี Economy-TechnologyRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalชีพจรเศรษฐกิจ

ชีพจรเศรษฐกิจ

 

 

       "เศรษฐกิจก้าวไกล ประชาสุขสันต์"  จับ "ชีพจรเศรษฐกิจ" สู่บันไดแห่งความผาสุก ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไต้หวันในทุกมิติได้ทุกค่ำวันพฤหัสบดีที่นี่ 

 

       แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ที่ ([email protected])

รายการ

15 July, 2021
ชีพจรเศรษฐกิจ

๑. ต่างชาติก็มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ “โครงการมีงานทำอย่างมีสุข” ของกระทรวงแรงงาน

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 66
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง