แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

13 January, 2021

1. สถานการณ์โควิดรุนแรง บวกแรงงานอินโดฯ ถูกห้ามเข้าไต้หวันชั่วคราว ความต้องการผู้อนุบาลสูง นายหน้าเถื่อนฉวยโอกาส ยุยงให้ผู้อนุบาลหลบหนีไปทำงานผิดกฎหมาย หรือโอนย้ายไปทำงานโรงงาน

...more
06 January, 2021

1. น่ากลัว! โควิดทวีความรุนแรง ผู้ป่วยทั่วโลกพุ่ง 89 ล้านคน ตายแล้ว 1.9 ล้านคน ไทยมีผู้ป่วยทะลุหมื่นแล้ว แนะแรงงานไทยอย่างชะล่าใจ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างจริงจัง

...more
30 December, 2020

1. ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าภาษีและรายการหักต่างๆ ของแรงงานต่างชาติในปี 2564

...more
23 December, 2020

1. ไต้หวันใจดี! ช่วยรักษาแรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ติดเชื้อโควิด 220 คน ค่ารักษาพยาบาลกว่า 180 ล้านเหรียญไต้หวัน เฉลี่ยคนละประมาณ 800,000 เหรียญไต้หวัน

...more
16 December, 2020

1. สถานการณ์โควิดนับวันยิ่งรุนแรง อินโดฯ น่ากลัว รุนแรงอันดับ 3 ในเอเชีย ผู้เดินทางเข้าไต้หวันทุกคน ต้องมีใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง