:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

22 December, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

1. ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือยัง? แรงงานถูกกฎหมายผิดกฎหมายได้หมด ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หลักฐานแสดงตนจะเป็นสำเนาหรือจำเลขหนังสือเดินทางก็ได้ อาเซียนสแควร์เปิดให้ฉีดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 13.00-16.00 น. ถึง 23 ม.ค. 65

...more
15 December, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

ไม่มีขยาย 15 ปีอีกแล้ว เตรียมตัวยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแบบไม่จำกัดระยะเวลาได้เลย แนะฝึกพูดภาษาจีน เรียนรู้การทำงาน ลดละเลิกอบายมุข เพื่อให้นายจ้างพึงพอใจและยินยอมจ่ายค่าจ้างเพิ่ม

...more
08 December, 2021
ไขปัญหาแรงงานวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

สารพัดปัญหาเกี่ยวกับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 78
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง