:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

17 November, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไต้หวันดันนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต่อ ไม่จำกัดระยะเวลาทำงาน 12 หรือ 14 ปี อาจมีข่าวดีในปีหน้า

...more
10 November, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

1. ไต้หวันจะบังคับให้รถจักรยานไฟฟ้าทุกคันต้องติดป้ายทะเบียนและซื้อประกันภัยภาคบังคับ คาดมีผลต้นปีหน้า ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับสูงสุด 1,500 เหรียญ

...more
03 November, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

1. ไต้หวันจะให้นายจ้างซื้อประกันโควิดวงเงิน 500,000 เหรียญ หลังแบกรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างชาติมาใหม่และติดเชื้อจากประเทศต้นทางแล้วกว่า 500 คน ร่วม 100 ล้านเหรียญ เฉลี่ยคนละ 182,000 เหรียญไต้หวัน

...more
27 October, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

ปีใหม่เป็นต้นไป ค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันปรับเพิ่มเดือนละ 1,250 เหรียญ เป็น 25,250 เหรียญ นายจ้างจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพให้แรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นเดือนละ 121 เหรียญ แรงงานจ่ายเพิ่ม 48 เหรียญไต้หวัน

...more
20 October, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

แรงงานต่างชาติมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานสูงกว่าแรงงานท้องถิ่น 1.8 เท่า คณะกรรมการการก่อสร้างรับจะตรวจเช็คระดับแอลกอฮอล์ก่อนเข้าทำงาน หลีกเลี่ยงอาการเมาค้าง

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 78
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง