:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

08 September, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

1. ย้ายยากขึ้น! ระเบียบการย้ายนายจ้างฉบับใหม่ ทำแผนย้ายนายจ้างของคนงานสะดุด ส่งผลถึงคนงานไทยในไซต์งานก่อสร้างและโรงงานที่อยากย้ายนายจ้างใหม่ด้วย

...more
01 September, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

1. เตือน! ลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปรับหนัก 3 ล้านเหรียญ จำคุก 7 ปี รับของญาติพี่น้องที่บ้านส่งมาให้และไม่ส่งมอบให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปทำลาย ปรับ 150,000 เหรียญและถูกส่งกลับประเทศ

...more
25 August, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

1. ผู้อนุบาลไทยติดโควิด รักษาหายแล้ว แต่ตรวจ PCR ก่อนเดินทางกลับผลเป็นบวกอีก สนร.ไทเปส่งยาสมุนไพรไทยให้กินแล้วไปตรวจซ้ำ หายเป็นปกติเดินทางกลับบ้านแล้วด้วยความดีใจ

...more
18 August, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

1. โควิดสายพันธ์เดลตาระบาดหนักต่างประเทศ เผยการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือและไม่รวมกลุ่มให้เป็นิสัยในชีวิตประจำวัน ลดได้ทั้งความเสี่ยงจากโควิด ไข้หวัดใหญ่และ PM2.5

...more
11 August, 2021
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

1. แรงงานไทยในไต้หวันยอมฉีดวัคซีนมากขึ้น แต่คนไม่ฉีด เป็นสิทธิส่วนบุคคล หากนายจ้างหรือบจง. บังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความผิดทางอาญาและผิดกฎหมายการจ้างงาน ปรับ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 78
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง